Zablokowany Menedżer zadań Windows

Zdarza się, że po naciśnięciu klawiszy  Ctrl + Alt + Delete nie można uruchomić Menedżera zadań. Zamiast okna Menedżera ukazuje się komunikat: „Menedżer zadań został zablokowany przez administratora”.

Zablokowany Menedżer zadań Windows

Jeśli nie masz uprawnień administratorskich, musisz się skontaktować z osobą posiadającą takie uprawnienia. Jeśli jednak posiadasz takie uprawnienia, jesteś administratorem i nie blokowałeś Menedżera zadań, istnieje możliwość, że zrobił to za Ciebie złośliwy program.

Rozwiązanie

W celu odblokowania Menedżera zadań wykonaj następujące czynności:

 • Uruchom Edytor rejestru. Kliknij Start -> Uruchom -> wpisz regedit -> wciśnij Enter
 • Wykonaj kopię zapasową rejestru, na wypadek pomyłkowych zmian w rejestrze
  • Wybierz menu Plik -> Eksportuj
  • Ustaw katalog zapisu rejestru, np Dysk lokalny (C:) oraz nadaj nazwę plikowi
  • Kliknij przycisk Zapisz
 • Rozwiń klucz HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\System
 • W prawym oknie edytora poszukaj wartośći o nazwie DisableTaskMgr. Kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Usuń -> potwierdź klikając TAK
 • Sprawdź, czy istnieje klucz w gałęzi HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 • Jeśli isnieje klucz to w prawym oknie edytora poszukaj wartośći o nazwie DisableTaskMgr. Kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Usuń -> potwierdź klikając TAK
 • Rozwiń klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system
 • W prawym oknie edytora poszukaj wartośći o nazwie DisableTaskMgr. Kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Usuń -> potwierdź klikając TAK

Po usunięciu wymienionych wartości zrestartuj system.

Podziel się wiedzą z innymi

Komentarz do postu