Konserwacja zbiorów na dysku twardym.

Ważną sprawą jest utrzymanie w dobrym stanie zawartości zbiorów na dysku. Podczas awaryjnych restartów, resetów komputera oraz zawieszeń, struktura zbiorów na dysku może ulec uszkodzeniu.

Jeśli uszkodzeniu ulegną pliki systemowe lub pliki związane z pracą naszego systemu czy oprogramowania, może to znacznie wpłynąć na szybkość pracy i uruchamiania się systemu, w skrajnych przypadkach uniemożliwić start systemu. Najczęściej po takich awariach występują błędy logiczne, które nie skutkują utratą danych, jedynie zamazują się pewne informacje co do zawartości dysku. Można łatwo odświeżyć te informacje uruchamiając skanowanie dysku.
Aby uruchomić skanowanie dysku należy:
Kliknąć na ikonę Mój komputer -> prawym przyciskiem klikamy na dysk systemowy C -> wybieramy Właściwości -> przechodzimy na zakładkę Narzędzia -> w sekcji sprawdzanie błędów klikamy Sprawdź -> Zaznaczamy pierwszą opcję Automatycznie napraw błędy systemu plików -> klikamy Rozpocznij

Porządkowanie dysku. Konserwacja zbiorów danych.

Ponieważ dysk systemowy jest aktualnie używany i zablokowany dla skanowania, zostaniemy zapytani, czy chcemy zaplanować sprawdzanie dysku przy następnym uruchomieniu. Potwierdzamy pytanie przyciskiem TAK. Następnie musimy uruchomić ponownie komputer. Podczas startu zostanie uruchomione skanowanie dysku które może potrwać kilkanaście minut.

Tą samą czynność możemy przeprowadzić dla wszystkich naszych dysków. Jeśli nie będzie to dysk systemowy, nie trzeba będzie restartować komputera i skanowanie zostanie przeprowadzone natychmiast.

Drugą ważną czynnością jest zadbanie o optymalną defragmentację zbiorów na dysku. Podczas pracy, zbiory na dysku zapisywane są na dysku w postaci ciągów bloków. Wiele plików składa się z  ciągu bloków, którego poszczególne bloki są rozsypane po całym dysku. W miarę użytkowania komputera, defragmentacja zbiorów pogłębia się. Odczytanie plików rozsypanych po dysku trwa dłużej nić odczytanie pliku składającego się z bloków znajdujących się obok siebie.
Aby uruchomić narzędzie do defragmentacji dysku należy:
Kliknąć na ikonę Mój komputer -> prawym przyciskiem klikamy na dysk systemowy C -> wybieramy Właściwości -> przechodzimy na zakładkę Narzędzia -> w sekcji Defragmentacja kliknąć Defragmentuj -> w uruchomionym oknie Defragmentatora dysków kliknąć dysk C -> kliknąć przycisk Defragmentuj

Porządkowanie dysku. Konserwacja zbiorów danych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zakończeniu defragmentacji dysku C możemy wybrać do defragmentacji kolejne dyski.

Podziel się wiedzą z innymi

Komentarz do postu